Nr 3(7)/2013

  1. OD DOKTORA HOUSE’A DO DOKTORA GOOGLE. JAK NOWE MEDIA, INTERNET I SMARTFONY ZMIENIAJĄ OPIEKĘ ZDROWOTNĄ – Tomasz Goban-Klas
  2. WPROWADZENIE DO PRAGMATYKI PRZYPISÓW – Marcin Szewczyk
  3. ZAGADNIENIE KONTEKSTUALNOŚCI KONWERSOWANIA – PRÓBA UPORZĄDKOWANIA OBSZARU BADAWCZEGO – Paweł Przywara
  4. IDEA SWOBODENGO PRZEPŁYWU INFORMACJI W DOBIE INTERNETU -ROLA WYSZUKIWARKI GOOGLE – Michał Olędzki
  5. E-MIGRACJA 2.0. INTERNET JAKO PRZEDMIOT BADAŃ MIGRACYJNYCH – Iwona Leonowicz-Bukała
  6. INTERNET BETA 2013. 11 – 13 WRZEŚNIA 2013 R. RZESZÓW – KIELNAROWA – Anna Martens, Anna Dudzińska
  7. FORUM MEDIÓW KARPACKICH. 18.10.2013, LWÓW, UKRAINA – Kamila Potapiuk, Inessa Tkachenko

172-164-KOMUNIKACJA-SPOŁECZNA-nr-3-7-2013

Komunikacja Społeczna_3_7_2013.pdf