Nr 2(2)/2012

  1. ORGANIZACJA SŁUŻB PRASOWYCH W POLSKICH FORMACJACH MUNDUROWYCH – Sławomir Gawroński
  2. FORMY I NORMY – JĘZYK KOMUNIKACJI INTERNETOWEJ. ROZWAŻANIA WSTĘPNE – Anna Martens
  3. SMS JAKO ŚRODEK KOMUNIKOWANIA – Paweł Przywara
  4. MEDIA POLSKOJĘZYCZNE W WIELKIEJ BRYTANII. ZARYS PROBLEMATYKI – Iwona Leonowicz-Bukała
  5. ROLA KOMUNIKACJI W POSZUKIWANIU PRACY – NA PRZYKŁADZIE PRZEMYSKIEGO RYNKU PRACY – Tomasz Droń

114-KOMUNIKACJA-SPOŁECZNA-nr-2-2012

Komunikacja Społeczna_2_2_2012.pdf