Nr 1(1)/2012

  1. MIĘDZY CZWARTĄ A PIĄTĄ WŁADZĄ. DZIENNIKARZE A BLOGERZY. DOŚWIADCZENIA AMERYKAŃSKIE I POLSKIE – Barbara Przywara, Paweł Przywara
  2. NEWS A FAKT. WOKÓŁ RELACJI MIĘDZY MEDIALNYM OBRAZEM ŚWIATA A RZECZYWISTOŚCIĄ – Paweł Przywara
  3. FENOMEN AL-JAZEERY – Zofia Sawicka
  4. SENS ISTNIENIA DZIENNIKARSKICH KODEKSÓW ETYCZNYCH I ICH TRUDNA PRZYDATNOŚĆ – Maciej Ulita
  5. DYPLOMACJA PUBLICZNA – KOMUNIKOWANIE MIEDZYNARODOWE NA USŁUGACH BRANDINGU NARODOWEGO – Sławomir Gawroński
  6. MEDIA STUDENCKIE W POLSCE – Olga Kurek

125-KOMUNIKACJA-SPOŁECZNA-nr-1-2012

Komunikacja Społeczna_1_1_2012.pdf