Nr 4(4)/2012

Contents:

 1. O POPKULTUROWYCH KONTEKSTACH LITERATURY I ICH EDUKACYJNEJ UŻYTECZNOŚCI – Wojciech Pelczar
 2. WYKORZYSTANIE INTERNETU W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW W OPINII MENEDŻERÓW – Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka, Aneta Lipińska
 3. KOMUNIKACJA W ORGANIZACJI HIPERTEKSTOWEJ. OD PARATEKSTUALNOŚCI DO SIECIOWOŚCI – Weronika Madryas
 4. MEDIA POLONIJNE W USA – Iwona Leonowicz-Bukała

Continue reading “Nr 4(4)/2012”

Nr 3(3)/2012

Contents:

 1. DZIENNIKARSTWO MUZYCZNE W DOLNOSLĄSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ Z PERSPEKTYWY STUDENTÓW – Izabella Starzec-Kosowska, Anna Zięty
 2. W POSZUKIWANIU NOWEGO MODELU KOMUNIKOWANIA. ROZWAŻANIA EPISTEMOLOGICZNE – Paweł Przywara
 3. STRUKTURA I FUNKCJONOWANIE MEDIÓW STUDENCKICH W POLSCE – Olga Kurek
 4. PRASA GALICYJSKIEGO RZESZOWA. ZASIĘG, ZNACZENIE, ROLA REDAKCJI W ŻYCIU MIASTA – Łukasz Błąd
 5. NOWE TECHNOLOGIE KOMUNIKACYJNE A ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W ORGANIZACJACH SEKTORA PUBLICZNEGO – Grzegorz Panek
 6. INTERNET BETA 2012. 26 – 28.09.2012 – RZESZÓW – KIELNAROWA – Anna Dudzińska, Iwona Leonowicz-Bukała, Marzena Rębiasz

Continue reading “Nr 3(3)/2012”

Nr 2(2)/2012

Contents:

 1. ORGANIZACJA SŁUŻB PRASOWYCH W POLSKICH FORMACJACH MUNDUROWYCH – Sławomir Gawroński
 2. FORMY I NORMY – JĘZYK KOMUNIKACJI INTERNETOWEJ. ROZWAŻANIA WSTĘPNE – Anna Martens
 3. SMS JAKO ŚRODEK KOMUNIKOWANIA – Paweł Przywara
 4. MEDIA POLSKOJĘZYCZNE W WIELKIEJ BRYTANII. ZARYS PROBLEMATYKI – Iwona Leonowicz-Bukała
 5. ROLA KOMUNIKACJI W POSZUKIWANIU PRACY – NA PRZYKŁADZIE PRZEMYSKIEGO RYNKU PRACY – Tomasz Droń

Continue reading “Nr 2(2)/2012”

Nr 1(1)/2012

Contents:

 1. MIĘDZY CZWARTĄ A PIĄTĄ WŁADZĄ. DZIENNIKARZE A BLOGERZY. DOŚWIADCZENIA AMERYKAŃSKIE I POLSKIE – Barbara Przywara, Paweł Przywara
 2. NEWS A FAKT. WOKÓŁ RELACJI MIĘDZY MEDIALNYM OBRAZEM ŚWIATA A RZECZYWISTOŚCIĄ – Paweł Przywara
 3. FENOMEN AL-JAZEERY – Zofia Sawicka
 4. SENS ISTNIENIA DZIENNIKARSKICH KODEKSÓW ETYCZNYCH I ICH TRUDNA PRZYDATNOŚĆ – Maciej Ulita
 5. DYPLOMACJA PUBLICZNA – KOMUNIKOWANIE MIEDZYNARODOWE NA USŁUGACH BRANDINGU NARODOWEGO – Sławomir Gawroński
 6. MEDIA STUDENCKIE W POLSCE – Olga Kurek

Continue reading “Nr 1(1)/2012”