Nr 4(8)/2013

482013
  1. MUZYCZNE GIFTY W KAMPANIACH WYBORCZYCH (NA PRZYKŁADZIE SAMOOBRONY RP) – Krzysztof Gajdka
  2.  TELEWIZYJNE PROGRAMY KABARETOWE I SATYRYCZNE W POLSCE W LATACH 1989 – 1998 – Łukasz Błąd
  3.  WIZERUNEK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŚRODKACH MASOWEGO PRZEKAZU – ZARYS ZJAWISKA – Monika Struck-Peregończyk
  4.   FOTOGRAFIA (NIE)ETYCZNA – Jakub Ochnio

Komunikacja Społeczna_4_8_2013.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *