Nr 2(2)/2012

Contents:

 1. ORGANIZACJA SŁUŻB PRASOWYCH W POLSKICH FORMACJACH MUNDUROWYCH – Sławomir Gawroński
 2. FORMY I NORMY – JĘZYK KOMUNIKACJI INTERNETOWEJ. ROZWAŻANIA WSTĘPNE – Anna Martens
 3. SMS JAKO ŚRODEK KOMUNIKOWANIA – Paweł Przywara
 4. MEDIA POLSKOJĘZYCZNE W WIELKIEJ BRYTANII. ZARYS PROBLEMATYKI – Iwona Leonowicz-Bukała
 5. ROLA KOMUNIKACJI W POSZUKIWANIU PRACY – NA PRZYKŁADZIE PRZEMYSKIEGO RYNKU PRACY – Tomasz Droń

Continue reading “Nr 2(2)/2012”

Nr 1(1)/2012

Contents:

 1. MIĘDZY CZWARTĄ A PIĄTĄ WŁADZĄ. DZIENNIKARZE A BLOGERZY. DOŚWIADCZENIA AMERYKAŃSKIE I POLSKIE – Barbara Przywara, Paweł Przywara
 2. NEWS A FAKT. WOKÓŁ RELACJI MIĘDZY MEDIALNYM OBRAZEM ŚWIATA A RZECZYWISTOŚCIĄ – Paweł Przywara
 3. FENOMEN AL-JAZEERY – Zofia Sawicka
 4. SENS ISTNIENIA DZIENNIKARSKICH KODEKSÓW ETYCZNYCH I ICH TRUDNA PRZYDATNOŚĆ – Maciej Ulita
 5. DYPLOMACJA PUBLICZNA – KOMUNIKOWANIE MIEDZYNARODOWE NA USŁUGACH BRANDINGU NARODOWEGO – Sławomir Gawroński
 6. MEDIA STUDENCKIE W POLSCE – Olga Kurek

Continue reading “Nr 1(1)/2012”