Nr 3(7)/2013

Contents:

 1. OD DOKTORA HOUSE’A DO DOKTORA GOOGLE. JAK NOWE MEDIA, INTERNET I SMARTFONY ZMIENIAJĄ OPIEKĘ ZDROWOTNĄ – Tomasz Goban-Klas
 2. WPROWADZENIE DO PRAGMATYKI PRZYPISÓW – Marcin Szewczyk
 3. ZAGADNIENIE KONTEKSTUALNOŚCI KONWERSOWANIA – PRÓBA UPORZĄDKOWANIA OBSZARU BADAWCZEGO – Paweł Przywara
 4. IDEA SWOBODENGO PRZEPŁYWU INFORMACJI W DOBIE INTERNETU -ROLA WYSZUKIWARKI GOOGLE – Michał Olędzki
 5. E-MIGRACJA 2.0. INTERNET JAKO PRZEDMIOT BADAŃ MIGRACYJNYCH – Iwona Leonowicz-Bukała
 6. INTERNET BETA 2013. 11 – 13 WRZEŚNIA 2013 R. RZESZÓW – KIELNAROWA – Anna Martens, Anna Dudzińska
 7. FORUM MEDIÓW KARPACKICH. 18.10.2013, LWÓW, UKRAINA – Kamila Potapiuk, Inessa Tkachenko

Continue reading “Nr 3(7)/2013”

Nr 2(6)/2013

Contents:

 1. RZECZYWISTOŚĆ “WIRTUALNA” CELEBRYTÓW A PROBLEMY I DYLEMATY ŻYCIOWE POLAKÓW W ŚWIETLE TZW. LISTÓW DO REDAKCJI PUBLIKOWANYCH W TABLOIDACH – Wojciech Pelczar
 2.  PRZEPROSINY, PODZIĘKOWANIA I PROŚBY. KAMPANIA SAMOOBRONY RP W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W ROKU 2009 – Krzysztof Gajdka
 3. MODELOWANIE ŚWIATA W INTERPERSONALNYM KOMUNIKOWANIU – Paweł Przywara
 4. WORD OF MOUTH MARKETING I MARKETING 2.0 – JAKO NIETRADYCYJNE FORMY KOMUNIKOWANIA MARKETINGOWEGO – Sławomir Gawroński

Continue reading “Nr 2(6)/2013”

Nr 1(5)/2013

Contents:

 1. SOME ASPECTS OF SCIENTIFIC HABITUS  (CASE STUDY OF STATE SCIENTIFIC SCHOOLS OF BELARUS) – Marya Dzisko-Schumann
 2.  MANAGING THE PROCESS OF CONDUCTING AND MONITORING  LANGUAGE TEACHING ON THE EXAMPLE OF THE UNIVERSITY OF INFORMATION TECHNOLOGY AND MANAGEMENT IN RZESZOW – Roman Wisz
 3. F2F OR DL, SO WHY ACTUALLY BL? A SHORT ANALYSIS OF COMMUNICATION STARTEGIES, DRAWBACKS AND BENEFITS IN DIDACTIC SITUATIONS OCCURRING FACE TO FACE, AT A DISTANCE, AND COMBINED (BLENDED) – Agnieszka Maria Gernand
 4. TECHNOLOGY IN OCEANIA – MECHANISATION OF SOCIAL LIFE IN THE WORLD OF ORWELL’S “NINETEEN EIGHTY FOUR” – Paweł Przywara

Continue reading “Nr 1(5)/2013”

Nr 4(4)/2012

Contents:

 1. O POPKULTUROWYCH KONTEKSTACH LITERATURY I ICH EDUKACYJNEJ UŻYTECZNOŚCI – Wojciech Pelczar
 2. WYKORZYSTANIE INTERNETU W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW W OPINII MENEDŻERÓW – Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka, Aneta Lipińska
 3. KOMUNIKACJA W ORGANIZACJI HIPERTEKSTOWEJ. OD PARATEKSTUALNOŚCI DO SIECIOWOŚCI – Weronika Madryas
 4. MEDIA POLONIJNE W USA – Iwona Leonowicz-Bukała

Continue reading “Nr 4(4)/2012”

Nr 3(3)/2012

Contents:

 1. DZIENNIKARSTWO MUZYCZNE W DOLNOSLĄSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ Z PERSPEKTYWY STUDENTÓW – Izabella Starzec-Kosowska, Anna Zięty
 2. W POSZUKIWANIU NOWEGO MODELU KOMUNIKOWANIA. ROZWAŻANIA EPISTEMOLOGICZNE – Paweł Przywara
 3. STRUKTURA I FUNKCJONOWANIE MEDIÓW STUDENCKICH W POLSCE – Olga Kurek
 4. PRASA GALICYJSKIEGO RZESZOWA. ZASIĘG, ZNACZENIE, ROLA REDAKCJI W ŻYCIU MIASTA – Łukasz Błąd
 5. NOWE TECHNOLOGIE KOMUNIKACYJNE A ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W ORGANIZACJACH SEKTORA PUBLICZNEGO – Grzegorz Panek
 6. INTERNET BETA 2012. 26 – 28.09.2012 – RZESZÓW – KIELNAROWA – Anna Dudzińska, Iwona Leonowicz-Bukała, Marzena Rębiasz

Continue reading “Nr 3(3)/2012”

Nr 2(2)/2012

Contents:

 1. ORGANIZACJA SŁUŻB PRASOWYCH W POLSKICH FORMACJACH MUNDUROWYCH – Sławomir Gawroński
 2. FORMY I NORMY – JĘZYK KOMUNIKACJI INTERNETOWEJ. ROZWAŻANIA WSTĘPNE – Anna Martens
 3. SMS JAKO ŚRODEK KOMUNIKOWANIA – Paweł Przywara
 4. MEDIA POLSKOJĘZYCZNE W WIELKIEJ BRYTANII. ZARYS PROBLEMATYKI – Iwona Leonowicz-Bukała
 5. ROLA KOMUNIKACJI W POSZUKIWANIU PRACY – NA PRZYKŁADZIE PRZEMYSKIEGO RYNKU PRACY – Tomasz Droń

Continue reading “Nr 2(2)/2012”

Nr 1(1)/2012

Contents:

 1. MIĘDZY CZWARTĄ A PIĄTĄ WŁADZĄ. DZIENNIKARZE A BLOGERZY. DOŚWIADCZENIA AMERYKAŃSKIE I POLSKIE – Barbara Przywara, Paweł Przywara
 2. NEWS A FAKT. WOKÓŁ RELACJI MIĘDZY MEDIALNYM OBRAZEM ŚWIATA A RZECZYWISTOŚCIĄ – Paweł Przywara
 3. FENOMEN AL-JAZEERY – Zofia Sawicka
 4. SENS ISTNIENIA DZIENNIKARSKICH KODEKSÓW ETYCZNYCH I ICH TRUDNA PRZYDATNOŚĆ – Maciej Ulita
 5. DYPLOMACJA PUBLICZNA – KOMUNIKOWANIE MIEDZYNARODOWE NA USŁUGACH BRANDINGU NARODOWEGO – Sławomir Gawroński
 6. MEDIA STUDENCKIE W POLSCE – Olga Kurek

Continue reading “Nr 1(1)/2012”