1(17)2018

Contents:

 1. DISPUTE ABOUT PUBLIC RELATIONS – BETWEEN SOCIAL AND MARKETING COMMUNICATION- Sławomir Gawroński, Roland Jakubowski
 2. IT-RELATED ANGLICISMS IN DER SPIEGEL: A SEMANTIC ANALYSIS- Agnieszka Czech-Rogoyska, Magdalena Krawiec
 3. DIALOGICAL FOUNDATION OF THE PUBLICIST’S COMMUNICATIVE ETHICS: DIALOGICAL LEVELS OF THE “COMMUNICATIVE PYRAMID”- Tetiana Khomenko
 4. SYMBOLIST PUBLICISM AS AN OUTLOOK MODEL OF THE SILVER AGE- Mykola Rashkevych
 5. THE ROLE OF TWITTER IN THE FIRST WEEK OF FERGUSON UNRESTS IN AUGUST 2014- Marcin Balon
 6. THE USE OF THE EDUCATIONAL FUNCTION OF MEDIA IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING- Kinga Bajorek, Sławomir Gawroński
 7. THE INFLUENCE OF NEW TECHNOLOGIES ON THE SOCIAL WITHDRAWAL (HIKIKOMORI SYNDROME) AMONG DEVELOPED COMMUNITIES, INCLUDING POLAND- Dawid Adamski
 8. PRESS OF THE GERMAN MINORITY IN POLAND IN 1989-2017- Grzegorz Rachwał
 9. THE INDIVIDUAL ASPECT OF PARTICIPATION IN TV REALITY SHOW ON THE EXAMPLE OF A MUSIC TALENT SHOW – CASE STUDY- Robert Chudy
 10. CULTURAL TABOO IN ADVERTISING. DIFFERENCES IN THE TRANSMISSIONS OF AUDIOVISUAL ADVERTISING IN AMERICAN AND HINDU MARKET- Magdalena Hensoldt- Fyda

Continue reading “1(17)2018”

Nr 2(16)2017

Nr 1(15)/2017

Nr 2(14)/2016

Nr 1(13)/2016

Nr 2(12)/2015

Nr 1(11)/2015

Nr 2(10)/2014

Contents:

 1. SPOŁECZNA I KULTURALNA ROLA MEDIÓW STUDENCKICH W KRAKOWIE – Bartosz Kicior
 2. FOTOREPORTAŻ DZIŚ I JUTRO – Jakub Ochnio
 3. ROLA ETNICZNEGO CZASOPISMA STUDENCKIEGO W WIELOKULTUROWEJ UCZELNI NA PRZYKŁADZIE “PRESSJI UA” – Inessa Tkachenko
 4. “EUROPA” – “UKRAINA” – “ROSJA” JAKO KOD DOMINUJĄCY W TEKSTACH PUBLICYSTYCZNYCH OKSANY PACHLOWSKIEJ – Olha Kvasnytsia
 5. POSTZALEŻNOŚCIOWY WYMIAR DYSKURSU MEDIALNEGO NA PRZYKŁADZIE PUBLICYSTYKI “GAZETY WYBORCZEJ” I “RZECZPOSPOLITEJ” – Kamil Olechowski

Continue reading “Nr 2(10)/2014”

Nr 1(9)/2014

Contents:

 1. SUCCESSFUL MANAGERS – THEIR COMPETENCES, DEMANDS OF PRACTICE AND STIMULATION OF ABILITIES – Katarína Fichnová, Lucia Spálová
 2. THE CORRIERE DELLA SERA IN THE YEARS OF CONSOLIDATION OF THE FASCIST DICTATORSHIP IN ITALY: OPPOSITIONAL OR NOT? – Iurii Melnyk
 3. THE PROBLEM OF VALUES IN THE ARGUMETATION THEORY: FROM ARISTOTLE’S “RHETORICS” TO PERELMAN’S “NEW RHETORIC” – Marya Dzisko-Schumann
 4. BREAKING NEWS AS BREAKING TWEET? THE UKRAINIAN CRISIS CASE – Paweł Przywara
 5. LITERATURE AND TRANSMEDIA IN SOCIAL NETWORK SERVICES – CASE STUDY: THE LIZZIE BENNET DIARIES – Kamila Potapiuk

Continue reading “Nr 1(9)/2014”

Nr 4(8)/2013

Contents:

 1. MUZYCZNE GIFTY W KAMPANIACH WYBORCZYCH (NA PRZYKŁADZIE SAMOOBRONY RP) – Krzysztof Gajdka
 2.  TELEWIZYJNE PROGRAMY KABARETOWE I SATYRYCZNE W POLSCE W LATACH 1989 – 1998 – Łukasz Błąd
 3.  WIZERUNEK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŚRODKACH MASOWEGO PRZEKAZU – ZARYS ZJAWISKA – Monika Struck-Peregończyk
 4.   FOTOGRAFIA (NIE)ETYCZNA – Jakub Ochnio

Continue reading “Nr 4(8)/2013”